Home Decor
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.kup-meble.pl

 Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Kupujących

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące pozostałych przedsiębiorców
§ 13 Inne postanowienia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w  Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kup-meble.pl.

Sprzedawca – Agnieszka Siemińska-Dąbrowska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7181816156, ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 602342132

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Za pobraniem, tj. gotówką lub kartą w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  • Kartą lub gotówką w momencie zakupu towaru w siedzibie firmy.
  • Płatnością online- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A
  • W przypadku płatności online- dostępne są poniższe formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności zwykłym przelewem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest zależny od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 6. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub faktura VAT, na wyraźne życzenie Kupującego. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu bez numeru NIP, prośby o wystawienie faktury prosimy kierować już podczas składania zamówienia.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia jest podany na stronie produktu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Kupujący może zakupić towar z rezerwacji w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania zakupu w siedzibie firmy przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru po wcześniejszym ustaleniu terminu, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 9. Jeśli Kupujący nie odebrał zamówienia od kuriera i zostało ono zwrócone przez firmę kurierską, ponowna wysyłka będzie możliwa po opłaceniu ponownych kosztów dostawy. Jeśli Kupujący w tej sytuacji odstąpi od umowy kupna Sprzedający potrąci od przelewu zwrotnego koszt zwrotnej przesyłki.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli zakup został dokonany poza miejscem siedziby firmy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Kupujący uprzywilejowany  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Kupującego (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

I. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Kupującego uprzywilejowanego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez do Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru zwracanie towaru w stanie niepogorszonym i w oryginalnym opakowaniu na adres: ul. Białołęcka 233, 03-287 Warszawa (magazyn pracuje w godzinach 9-15) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. (art. 34. ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 9. Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki kurierskiej, Sprzedawca ma prawo do odjęcia kosztów przesyłki zwrotnej od przelewu zwrotnego do Kupującego.
 10. Jeśli zwrot zamówienia zostanie dostarczony do Sprzedającego po ustawowym terminie koszty przesyłki pierwotnej nie będą zwrócone Kupującemu.
 11. Jeśli Kupujący uprzywilejowany wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w ofercie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. (Ustawia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w Art. 33)
 12. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany przy dokonaniu płatności za towar poniósł prowizję od wykonania przelewu, to Sprzedawca nie jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia i zwrotu opłat bankowych uiszczonych przez Kupującego uprzywilejowanego przy dokonywaniu początkowej płatności.

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu uprzywilejowanemu  w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie zwrotu całego produktu, nie ma możliwości odstąpienia od części zamówienia, a tym samym zwrotu niekompletnego produktu.
  9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie zakupu dokonanych poza siedzibą sprzedawcy, nie dotyczy więc wcześniejszej rezerwacji na magazynie i zakupu w siedzibie firmy w Warszawie.

§9 REKLAMACJE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu.
 3. Na produkt została udzielona dodatkowo gwarancja. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna się od momentu sprzedaży mebla Kupującemu. Data sprzedaży mebla umieszczona jest na dowodzie zakupu. Czas na zgłoszenie reklamacji w wyniku zauważonej usterki wynosi jeden rok od dnia wykrycia wad.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II. KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

Towary

 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
 • wymiany towaru,
 • naprawy towaru.

     5. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy

      w sytuacji, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
 1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
 2. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 9 ust. II.

IV. INNE POSTANOWIENIA

Gwarancją nie są objęte:

  1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
  2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.), jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
  3. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie.
  4. Niewielkie różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta.
  5. Uszkodzenia powstałe na skutek czynników zewnętrznych m.in. zarysowania, rozdarcia, przetarcia, przecięcia materiału, oderwania guzików w całości lub w części, wyrwane gwinty, pęknięcia, przebarwienia spowodowane zbyt silnymi środkami myjącymi, złamania, wygięcia, wgniecenia itp.
  6. Zalania mebli wodą i innymi cieczami.
  7. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
  8. Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
  9. Zabarwienia mebli odzieżą lub innymi barwnikami.
  10. Niewłaściwa konserwacja mebla
  11. Meble, których obniżono cenę przy zakupie z powodu wad fabrycznych; uszkodzeń, które były uwidocznione i opisane w ofercie, itp.
  12. Normalne zużycie produktu: m.in zmiany koloru produktu pod wpływem promieniowania słonecznego, zużycia czy czynników środowiskowych, spłaszczenie gąbki na skutek regularnego użytkowania
  13. Cechy naturalne nie podlegające gwarancji:
 • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji mebla.
 • Nierównomierne wybarwienie,  różnice  w  usłojeniu oraz odcieniu elementów drewnianych wynikające z naturalnych właściwości drewna.

Zasady konserwacji i użytkowania mebli

 1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 3. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 4. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych m.in. soli, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
 5. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 6. Przy skręcaniu mebli nie należy używać wkrętarki.
 7. Przy ustawianiu mebli należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne
 8. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać i regularnie dokręcać śruby.
 9. Nogi mebli należy zabezpieczyć np. filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub stópek.
 10. Meble należy przenosić. Mebli nie należy przesuwać gdyż krawędzie nóg oraz stópki mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
 11. Na meblach nie należy stawać, bujać się. Należy używać je zgodnie z przeznaczeniem.
 12. Powierzchnie mebli z laminatu, PP oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
 13. Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 14. Zabrudzenia tkanin i Eko-skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego. Wilgoć usunąć suchą ściereczką.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: 
   • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
   • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przeniesienia danych do innego administratora
    a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z §2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu niebędącemu Kupującym uprzywilejowanym.

§13 INNE POSTANOWIENIA

 1. Wysyłka zamówień powyżej 2000 zł z płatnością za pobraniem jest realizowana po wpłaceniu zadatku w min. kwocie kosztów wysyłki. 
 2. Jeśli kupujący nie odbierze zamówienia przy płatności za pobraniem, kolejna wysyłka zamówienia możliwa jest tylko po otrzymaniu od kupującego zapłaty w formie przelewu bankowego na konto.
 3. W razie pytań o dodatkowe wymiary bądź inne informacje prosimy o kontakt mailowy.
 4. Kolory produktów na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zamiany odcieni poszczególnych kolorów tkanin.
 6. Zdjęcia umieszczone w naszych ofertach są naszą własnością i zakazujemy ich kopiowania.
 7. Meble sprzedawane w naszym sklepie są do samodzielnego montażu.
 8. Nie przekazujemy kurierom, by pozostawili paczki na ochronie bądź pod innym adresem.
 9. POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA E-FAKTUR

  Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy wystawcą faktury czyli Sprzedawcą-Wystawcą  a Kupującym-Nabywcą czyli osobą składającą niniejsze oświadczenie.

  Niniejsze porozumienie zawierane jest na podstawie § 3 rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661) oraz ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

  1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu www.wfirma.pl.
  3. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: [email protected].
  4. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest adres podany przez kupującego w trakcie złożenia zamówienia na stronie sklepu internetowego www.kup-meble.pl.
  5. Strony uznają, że wystawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji adresu e-mail przez nabywcę i przypadku zmiany tego adresu, wysłanie faktury elektronicznej na ostatni adres e-mail nastąpiło poprawnie.
  6. Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  7. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia.
  8. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić poprzez przesłanie takiej informacji na adres mailowy: [email protected]

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska
ul. Białołecka 233, 03-253 Warszawa adres e-mail: [email protected]

- Ja/My ......................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Numer zamówienia ..................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): (*)

 ...............................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) (*)

...............................................................................................................................................

- Nazwa banku oraz numer konta bankowego

...............................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta

 1. Regulamin konta w naszym sklepie internetowym
 2. SPIS TREŚCI
  § 1 Definicje
  § 2 Kontakt z Usługodawcą
  § 3 Wymogi techniczne
  § 4 Konto
  § 5 Reklamacje
  § 6 Dane osobowe
  § 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://kup-meble.pl
Usługodawca
- przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 718181615, ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa.

§2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Białołęcka 233, 03-287 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 602342132

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail:[email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected].
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą rezultatu może on skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony