Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Kupujących

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące pozostałych przedsiębiorców
§ 13 Inne postanowienia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w  Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - osoby fizyczne, które zawierają daną umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, posiadający uprawnienia Konsumenckie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pozostali przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierające umowę mającą charakter zawodowy w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, a także spółki, stowarzyszenia, fundacje i inne formy przedsiębiorstw.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kup-meble.pl.

Sprzedawca – Agnieszka Siemińska-Dąbrowska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7181816156, ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa
 2. Adres e-mail: home.decor.waw@gmail.com
 3. Telefon: 602342132

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  • Kartą lub gotówką w momencie zakupu towaru w siedzibie firmy.
  • Płatnością online- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA
  • Płatnością online- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności zwykłym przelewem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest zależny od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon, paragon z numerem NIP do kwoty 450 zł lub faktura VAT do zamówień powyżej 450 zł, na wyraźne życzenie Kupującego. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu bez numeru NIP, prośby o wystawienie faktury prosimy kierować już w momencie zakupu.
 6. W przypadku płatności online- dostępne są poniższe formy płatności:
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia jest podany na stronie produktu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 7. Kupujący może zakupić towar z rezerwacji w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania zakupu w siedzibie firmy przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru po wcześniejszym ustaleniu terminu, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 9. Jeśli Kupujący nie odebrał zamówienia od kuriera i zostało ono zwrócone przez firmę kurierską, ponowna wysyłka będzie możliwa po opłaceniu ponownych kosztów dostawy. Jeśli Kupujący w tej sytuacji odstąpi od umowy kupna Sprzedający potrąci od przelewu zwrotnego koszt zwrotnej przesyłki.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli zakup został dokonany poza miejscem siedziby firmy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Kupującego (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na rachunek bankowy prowadzony w polskim banku.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany w odstąpieniu od umowy kupna..
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru zwracanie towaru w stanie niepogorszonym i w oryginalnym opakowaniu na adres: ul. Białołęcka 233, 03-287 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dostarczy towar przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. (art. 34. ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U.2014 r. poz.827 z późn. zm.)
 14. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 15. Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki kurierskiej, Sprzedawca ma prawo do odjęcia kosztów przesyłki zwrotnej od przelewu zwrotnego do Kupującego.
 16. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w ofercie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą  w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie zwrotu całego produktu, nie ma możliwości odstąpienia od części zamówienia, a tym samym zwrotu niekompletnego produktu.
  10. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie zakupu dokonanych poza siedzibą sprzedawcy, nie dotyczy więc wcześniejszej rezerwacji na magazynie i zakupu w siedzibie firmy w Warszawie.

§9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Białołęcka 233, 03-287 Warszawa.
 5. Na towar została udzielona dodatkowo gwarancja. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna się od momentu sprzedaży mebla Kupującemu. Data sprzedaży mebla umieszczona jest na dowodzie zakupu. Czas na zgłoszenie reklamacji w wyniku zauważonej usterki wynosi jeden rok od dnia wykrycia wad
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie oraz na braki ilościowe w przesyłce należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Do reklamacji prosimy dołączyć zdjęcia uszkodzeń oraz protokół szkody lub protokół na braki w przesyłce spisany z kurierem doręczającym zamówienie lub jeśli dostawa odbyła się bezkontaktowo protokół należy spisać w ciągu 1 godziny po odebraniu przesyłki na stronie firmy kurierskiej DPD: https://protokol.dpd.com.pl/ lub na infolinii firmy kurierskiej GLS pod numerem +48 46 814 82 20
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
 1. Kodeks dobrych praktyk:

Zgodnie z Art. 545 KC każdy towar jest przez nas starannie pakowany i zabezpieczany na czas wysyłki. W chwili odbioru towaru prosimy sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy kurierze- nawet jeśli nie nosi ona zewnętrznych oznak uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia przesyłki prosimy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Protokół prosimy spisać w chwili doręczenia przesyłki przez kuriera. 

Podstawa prawna:

Art. 545. § 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Gwarancją nie są objęte:
  1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
  2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.), jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
  3. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie.
  4. Niewielkie różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta.
  5. Uszkodzenia powstałe na skutek czynników zewnętrznych m.in. zarysowania, rozdarcia, przetarcia, oderwania guzików w całości lub w części, pęknięcia, złamania, wygięcia, wgniecenia itp.
  6. Zalania mebli wodą i innymi cieczami.
  7. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
  8. Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
  9. Zabarwienia mebli odzieżą lub innymi barwnikami.
  10. Niewłaściwa konserwacja mebla
  11. Meble, których obniżono cenę przy zakupie z powodu wad fabrycznych; uszkodzeń, które były uwidocznione i opisane w ofercie, itp.
  12. Cechy naturalne nie podlegające gwarancji:
 • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji mebla.
 • Nierównomierne wybarwienie,  różnice  w  usłojeniu oraz odcieniu elementów drewnianych wynikające z naturalnych właściwości drewna.
 1. Zasady konserwacji i użytkowania mebli
 1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 3. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 4. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych m.in. soli, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
 5. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 6. Przy ustawianiu mebli należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne
 7. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać i regularnie dokręcać śruby.
 8. Nogi mebli należy zabezpieczyć np. filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi lub stópek.
 9. Meble należy przenosić. Mebli nie należy przesuwać gdyż krawędzie nóg oraz stópki mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
 10. Na meblach nie należy stawać, bujać się. Należy używać je zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Powierzchnie mebli z laminatu, PP oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
 12. Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 13. Zabrudzenia tkanin i Eko-skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego. Wilgoć usunąć suchą ściereczką.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą rezultatu, Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów - rozwiązanie dostępne wyłącznie dla Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca, a tym samym Właściciel Sklepu- Agnieszka Siemińska-Dąbrowska.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wynikających z przepisów prawa.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument oraz Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym będącym Pozostałym Przedsiębiorcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§13 INNE POSTANOWIENIA

 1. Przy zakupie stołu, obowiązkiem osoby odbierającej zamówienie jest pomoc kurierowi w jego rozładunku.
 2. Wysyłka zamówień powyżej 2000 zł z płatnością za pobraniem jest realizowana po wpłaceniu zadatku w min. kwocie kosztów wysyłki. 
 3. Jeśli kupujący nie odbierze zamówienia przy płatności za pobraniem, kolejna wysyłka zamówienia możliwa jest tylko po otrzymaniu od kupującego zapłaty w formie przelewu bankowego na konto.
 4. W razie pytań o dodatkowe wymiary bądź inne informacje prosimy o kontakt mailowy.
 5. Kolory produktów na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zamiany odcieni poszczególnych kolorów tkanin.
 7. Zdjęcia umieszczone w naszych ofertach są naszą własnością i zakazujemy ich kopiowania.
 8. Meble sprzedawane w naszym sklepie są do samodzielnego montażu.
 9. Nie przekazujemy kurierom, by pozostawili paczki na ochronie bądź pod innym adresem.
 10. POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA E-FAKTUR

  Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy wystawcą faktury czyli Sprzedawcą a Kupującym czyli osobą składającą niniejsze oświadczenie.

  Niniejsze porozumienie zawierane jest na podstawie § 3 rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661) oraz ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

  1. Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu www.wfirma.pl.
  3. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: home.decor.waw@gmail.com.
  4. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest adres podany przez kupującego w trakcie złożenia zamówienia na stronie sklepu internetowego www.kup-meble.pl.
  5. Strony uznają, że wystawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji adresu e-mail przez nabywcę i przypadku zmiany tego adresu, wysłanie faktury elektronicznej na ostatni adres e-mail nastąpiło poprawnie.
  6. Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
  7. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia.
  8. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić poprzez przesłanie takiej informacji na adres mailowy: home.decor.waw@gmail.com

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska
ul. Białołecka 233, 03-253 Warszawa adres e-mail: home.decor.waw@gmail.com

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Numer zamówienia ..................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (*)

 ...............................................................................................................................................
- Adres Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (*)

...............................................................................................................................................

- Nazwa banku oraz numer konta bankowego

...............................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta

Regulamin konta w naszym sklepie internetowym

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https:// www.kup-meble.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 718181615, ul. Białołęcka 233, 03-253 Warszawa.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Białołęcka 233, 03-287 Warszawa
 2. Adres e-mail: home.decor.waw@gmail.com
 3. Telefon: 602342132

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: home.decor.waw@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail home.decor.waw@gmail.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą rezultatu może on skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca, a tym samym Właściciel Sklepu- Agnieszka Siemińska-Dąbrowska.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy home.decor.waw@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wynikających z przepisów prawa.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium