Zwroty

Odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży

Adres do zwrotu zamówień:

Magazyn HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska

Białołęcka 233a

03-253 Warszawa 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Kupującego (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Białołęcka 233a, 03-287 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. (art. 34. ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U.2014 r. poz.827 z późn. zm.)
 14. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 15. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na aukcji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska
ul. Berensona 32a/4, 03-287 Warszawa adres e-mail: home.decor.waw@gmail.com

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Numer zamówienia  .................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (*)

 

...............................................................................................................................................
- Adres Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (*)

...............................................................................................................................................

- Nazwa banku oraz numer konta bankowego

...............................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarcząData ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium